Сотрудники

Үсөнбаева Жылдыз
Алиева Айдай Медербековна
Жуманалы кызы Назгул Директор школы